Ignaberga gamla kyrka
byggdes i slutet av 1100-talet med kalksten från trakten i romansk stil.På 1880-talet byggdes en ny kyrka och den gamla förföll. Den renoverades 1928. En fin liten kyrka utan torn.

21 juni 2022
Kommer söderifrån på väg 23 mot Hässleholm. Tar österut in på vägen till Ignaberga. Passerar nya kyrkan, sedan höger och höger in parkeringen. Där ligger kyrkan högt med utsikt över trakten. Där möter min syster och svåger upp.

Kyrkan byggdes i slutet av 1100-talet med kalksten från trakten i romansk stil. Kanske dess höga läge valdes med tankar på försvar. På 1880-talet byggdes en ny kyrka och den gamla förföll. på 1920-talet passerade kronprins Gustaf Adolf den förfallna kyrkan och tyckte den skulle renoveras, vilket den också gjordes och återinvigdes 1928. En fin liten kyrka utan torn. Det har funnits en klockstapel.

Vi går runt kyrkan och ser på några gravstenar med årtal från 17- och 1800-talen. Titlar som rusthållare och dess hustru. Hemmansegare med hustrun och dottern. En del är oläsliga. Går in i kyrkan. I vapenhuset står gamla gravhällar. Vid återinvigningen återinstallerades altaruppsats och korbänkar från ca 1730. Bänkar, predikstol och läktare nytillverkades. Senare har träfigurer återfunnits. På norra väggen är tre figurer från 1400-talet: en biskop, Anna med jungfru Maria med Jesus och aposteln Jacob den äldre. På södra sidan två figurer från 1200-talet. På ena väggen står "MDCCXVII" dvs 1717, året då kyrkan förlängdes. På en vägg finns också ett solkors. Dopfunt från 1100-talet, ser lite grov ut. Orgel med läktare är från modern tid. I gången mellan bänkarna ligger stora stenar som en del av golvet. Vi går utanför kyrkogården, den omges av en stenmur. Kyrktaket pryds av en kyrktupp, kan tolka ett årtal på den som 177X. Inne i vapenhuset hängde två kyrktuppar, varav med årtalet 1779. Snarlikt.

Vi har bestämt att äta lunch på Hovdala slott. De har buffeé så det får bli det. Som efterrätt Hovdalabakelse i caféet. Blir inspirerad av köksträdgården, vill ha vinterkyndel. På slottet klipps gräset av hästdragna gräsklippare.

Karta
GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 56.12176, 13.830886