Hammarmölledamm
uppdämning av Hovdalaån söder om Finjasjön. Omges av vackra lövskogar, i söder alsumpskog. Från dämmet leds vattnet i en kulvert till ett kraftverk, men en del får leka fritt i fåran.

24 april 2011: Svänger in mot Hovdala slott söder om Finjasjön vid Hässleholm. Jag är först på parkeringen. Hovdala slott med omgviningar har blivit ett uppskattat utflyktsmål. Äldsta delen är från 1511, tornet bär spår från de många krigen på 1600-talet. Restaurang Mikkelsen och Fröknarnas Café väntar på den som är hungrig eller fikasugen. Men det är inte därför jag stannar till idag. Man har gjort i ordning några vandringsslingor, varav en är utmed den vackra Hammarmölledamm. Går vägen förbi en del äldre hus, bl.a. Wendels stuga, sedan fram till ett litet kraftverk från 1916 i Hovdalaån. Här låg förr en skvaltkvarn, Mjölmöllan. Från Hammarmölledamm uppström leds en del av vattnet i en betongtub till kraftstationen. En skylt berättar att man här kan finna fladdermöss (fridlysta).

Jag fortsätter uppför på stig genom bokskog och kommer fram till Hammarmölledamm. Dammbygget skedde 1916. Från dämmet faller vattnet ner dels i tuben och en del får leka fritt i bäckravinen. Går ner till bäcken och ser vattnet falla ner från dammen. Vattnet ligger nästan spegelblankt. Lämnar dämmet, utmed östra sidan går en knölig stig i skogen vid vattenbrynet. Vid dammens andra ände är ett sagolandskap, klippblock, en stilla å, småöar med träd, vitsipporna blommar. En favoritplats. En gångbro leder över ån. Vid mitt förra besök gick jag Skåneleden Brönnestad - Dalleröd vid Finjasjön, då var det en halvrutten bro. Nu är den vidgjord. Jag möter flera som är ute och promenerar.

Stigen följer dammen en bit in i bokskogen. Stigen viker av från dammen, det gör inte jag. Jag går obanat längs dammen. Hm, förstår att stigen tar en annan väg. Det är bitvis blött, blir våt om foten vid en liten bäck. Passerar ett stengärde och något som liknar en anlagd bäck. Det är nog den från den andra dammen, Skogsdammen. Går ner till vattenbrynet, har fin vy över dammen. Kommer ut vid dammvallen. Sätter mig och njuter av omgivningen och min lunch. Försöker följa bäcken ner till kraftstationen, men det är alltför oländigt där nere i bäckravinen. Kaffe på maten blir det hos släkten i Hässleholm.

Skåneleden: Brönnestad - Dalleröd

Karta