Åhus kyrka
S:ta Maria kyrka med de äldsta delarna från 1100-talet, senare tillbyggd, står som ett minne över Åhus storhetstid. På kyrkogården står en märklig gravsten.

13 augusti 2013
Den ståtliga Mariakyrkan i Åhus ligger vid Torget. De ursprungliga delarna är från senare hälften av 1100-talet. Utanför kyrkan är en märklig gravsten, med far mor och två döttrar. Modern var 82 respektive 95 år när hon fick barnen. Ganska ovanlig hög åldern för barnafödande. Det kommer en kraftig regnskur. Går in vapenhuset. Tänder ett ljus i ljsubäraren som står där. In till långhuset en vacker treklöversformat portal.

Strosar runt i kyrkan till orgelmusik. Kantorn övar. Kyrkan har haft kalkmålningar, några partier hat tagits fram. På nordväggen finns den första kristna martyren Stefan. I taket i koret visas Kristus som världsdomare. Under målningen är en praktfull altaruppsats från 1636. På den framställs nattvarden. Lika rikt skulpterad, bl.a. med evangelisterna, är predikstolen från i början av 1600-talet. Över 1100-tals dopfunten hänger en baldakin i stil med predikstolen.

I ett 1400-tals altarskåp, troligen tillverkat i nordtyskland, står jungfru Maria med jesusbarnet. I valvet hänger en nyckel med en historia. Vid reformationen rensades kyrkorna från bilder. Som protest skaffade en gumma nyckel till kyrkan och stänkte djurblod på bilderna för att det skulle se om de grät blod. Det avslöjades och nyckeln hänger sedan dess i valvet. Åhus var en betydande hamnstad, och givetvis har kyrkan ett votivskepp. Det har slutat regna. Fortsätter min tur i Åhus.

Karta