Skånebilder - Gyaskogen - Fotoalbum
1 maj 2015
Parkering

Början

Stigen

Nedför åsen

Vitsippor

Domarring

Hällekista

Vägvisare

Bokskog

Lönnblom

Blomning

Blomning

Skogen

Ramslök

Lökldalen

Skogsväg

Vitsippor

Björk

Jogging

Färgade pinnar

Kör vidare

Kaffe