Gunnarps tegelbruk
strax norr om Tjörnarp. Ugnen är en rektangulär ringugn byggd 1898. Ugnen förstördes i en brand 1958, efter det lades bruket ner och förföll. 1993-94 restaurerades ugnen och är idag ett intressant industrihistoriskt utflyktsmål.

25 juli 2020
Vid norra infarten till Tjörnarp står en skylt med kringla "Tegelugn". Följer skyltningen, till slut in på en smal asfalterad väg. Vid en krosning står en ny skylt med parkering till tegelugnen, förbi ett bostadshus och tegelugnen till den södra gaveln där parkeringen är. Står en bil där, en barnfamilj går runt. De kör snart och vi har platsen för oss själva.

På den norra gaveln är en bra informationsskylt. Ugnen är en rektangulär ringugn byggd 1898. I en ringugn flyttas en eldhärd sakta runt mellan brännkammare fyllda med tegel. En brännkammare hade en port mot utsidan av ugnen, vilken genom tegel fylldes eller tömdes. Ovanpå ugnen fanns bränsleluckor där bränsle tillfördes. Ugnen förstördes i en brand 1958, efter det lades bruket ner och förföll. 1993-94 restaurerades ugnen och är idag ett intressant industrihistoriskt utflyktsmål.

Vid den östra sidan är en fin björkdunge. Växer en del vildhallon, mogna. Gott. Av ugnen återstår den nedre stenmuren och valven där teglet brändes. Över det skyddar ett nytt tak. Går genom en port in till valvet. Vackert. I taket hänger ljuskronor. I väggarna är små hål, för ventilation rökgaser? Även något större hål vid golvet. I det östra valvet är en del redskap och tegel. Går runt hela varvet i ringen. Utanför står ett rastbord. Mot väggen är en tegelstapel. Sitter ner vid rastbordet för kaffepaus.

Leran till tegelbruket togs i närheten, dit det gick en järnväg. Lergravarna har fått sköta sig sedan burket lades ner. Det är idag ett naturreservat. Ligger på andra sidan vägen hit. Går dit, finns en parkering vid reningsdammar. Lergravarna syns inte i den frodiga grönskan. Det får bli en gång på våren.

Kör hemåt genom Tjörnarp. Många fina hus som ser övergivna och förfallna ut. Många välskötta också.

Karta
GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 56.009005, 13.640202