Skånebilder - Bosarps jär - Fotoalbum
7 maj 2013
Östra delen

Vårgrönskimrande

Grusvägen

Stigen upp

Krönet

Skiftar

Lyrans dal

Stigen vidare

Slingrande

Väg?

Lönnblom

Vänder

På krönet

Landskapet öster

Skir grönska

Tät växtlighet

Landskapet väster

Stigen ner

Bosarps kyrka

Café Borgstugan