Bosarps jär
norr om Eslöv är en lummig rullstensås i det öppna odlingslandskapet. Flera kilometer lång och 20 meter hög bjuder den på en fin promenad. Naturreservat.

21 mars 2020: Blåsippor.
Ett tidigt vårbesök. Har inte varit här så tidigt på våren tidigare. Ensamma på parkeringen. Går trappan upp på åsen, genom en grind. Följer åsen västerut. Några vårlök, en del vitsippor. Men inga mängder än. Vackert ändå not dammarna nedanför. Träden är alltid lika ståtliga. Går via en grind till den mer risiga delen på åsen. Tar stigen nedanför på norra sidan. Inget speciellt. Vänder tillbaka upp på åsen där en väg korsar den. Går högt uppe på slänten. Ah, blåsippor! Det var det vi hoppades på. Flera små bestånd. Är tillbaka vid grinden mot den betade delen. Fler blåsippor här. Verkligen fint. Går nedanför åsen på dess södra sida tillbaka mot parkeringen. Vårlök och vitsippor. Ett mindre sällskap har slagit sig ner med fika.

7 maj 2013: Östra delen.
Parkerar på rastplatsen som finns där vägen delar Bosarps jär i två, en del i väster och en del i öster. Den västra har jag beskrivit tidigare, idag ska det bli den östra delen av rullstensåsen. Åsen ligger vårgrönskimrande i åkerlandskapet. Går en kort sträcka på grusvägen som går utmed åskanten. Längre bort på grusvägen finns "Hallontorpet, Halloncafé och torpträdgård" enligt en skylt (jag var där senare på året och en länk till mitt besök finns bland länkarna längst ner på denna sida). Där åsen börjar är en stig upp på krönet. En stig följer åsen. En korp håller låda ovanför mitt huvud, den tycker nog att jag är störig. Träden skiftar i grönt. Nedanför krönet, österut, skymtar ett hus. Ser spännande ut, så jag går dit. Lyrans dal kallas det för, en gång ett dansställe. Idag ligger det tyst övergivet och förfaller (läs min berättelse om besöket i Lyrans dal via länken längst ner på denna sida).

Efter besöket i Lyrans dal går jag vidare på stigen nedanför krönet. Det är en lättgången slingrande stig förbi vitsippor och mellan bokar. En smal väg, nja kan kanske inte ens kallas väg, korsar åsen. Jag går ut på landsvägen på norra sidan av åsen. Surr surr, humlor surrar i en blommande lönn. De är verkligen flitiga. Jag återvänder upp på åsen, fortsätter till dess ände där det ligger ett hus. Får givetvis vända här. Går tillbaka uppe på krönet. Än har inte lövverket spruckit ut för att dölja det omgivande jordbrukslandskapet. Det är vackert med den skira vårgrönskan. Sätter mig på en trädstam och äter lunch. Fortsätter sedan på stigen uppe på krönet, som slingrar genom tät växtlighet, fram till slänten med stigen ner till grusvägen. Mellan grenarna skymtar Bosarps kyrka. Jag har ingen fika med mig, utan jag kör till Trollenäs slott och café Borgstugan där för en eftermiddagsfika.

21 oktober 2012: Västra delen
Kör vägen mellan Eslöv och Höör. Cirka 5 km norr om Eslöv ligger Bosarp. Svänger strax innan kyrkan in på vägen mot Stehag. Efter två kilometer är en grusväg till Hemmingstorp. Den klyver rullstensåsen Bosarps jär i två delar. Åsen bildades vid isavsmältningen under den senaste istiden. Den ligger som en lövskogsbevuxen orm i jordbrukslandskapet. Nu på hösten är den målad i skarpa glada färger. Vid åsen är en parkeringsplats där jag parkerar. Jag gick på åsen första gången 1998, och har varje år sedan dess tänkt mig ett höståterbesök. Den gången la jag ut några bilder på hemsidan, strax fick jag en fråga om jag hade fler bilder. Det hade jag inte, idag ska jag rätta till det. För sent, ingen är troligen idag intresserad, men ändå. Det är en miss i mitt upplevelsegalleri att rätta till.

Upp på åsen från parkeringen är en trappa, i slutet en grind till en beteshage. En stig går på åsryggen under ljusa lövverk. Lövverket döljer effektivt utsikten. Det är som att gå i en pelarsal. Trädens grenar sträcker sig över sluttningen. Jag gör en kort avstickare ner för den höstlövsklädda norra sluttningen, där nere på de öppna markerna ligger några vattensamlingar. Jag går upp igen, lämnar beteshagen genom en grind, och fortsätter uppe på åsryggen. Ryggen blir mer spetsig och stigen otydligare. Går förbi något som kan ha varit en utsiktplats, nu blockerad av löv, ett sorts räcke står mot kanten. Ser ett hus i en öppning i lövverket. Går över en grusväg.

Hittar något som liknar en stig på andra sidan grusvägen. Sätter mig på en trädstam och äter min lunch. Solen lyser upp löven som är min utsikt. Jag går vidare på min obefintliga stig. Det är mest sly, men plötsligt står en kraftig bok invid min väg. Finns några små gluggar i lövverket genom vilka man kan se landskapet. Vet inte om det är en stig jag följer. Njuter av markens lövmatta. En öppning visar åkermarken i söder. Ett gult hus ligger vid åsens kant. Åsen smalnar av, jag balanserar på en knivsegg. Vid ett raserat skjul slår jag mig ner genom tät sly och står till slut vid landsvägen.

På södra sidan av åsen löper en bygata, en smal grusväg, utmed vägen ligger hus på rad. Jag går den vägen tillbaka. Vägen skär genom åsen, det var den jag korsade tidigare. Viker av från vägen in på en lövad stig nedanför åsen på dess norra sida. Kommer fram till grinden in i fårhagen. Där möter mig några får. Ett träd glöder av höst.

Min bil har fått sin del av höstkollektionen. Löven blåser bort när jag kör in till Eslöv för en kopp te på Röstånga Mölla Skafferi. De ska strax stänga men jag hinner med en kopp och blir bjuden på en biscotti. Gemytligt ställe med rena loppmarknaden som inredning.

Röstånga Mölla Skafferi
Övergivna dansstället Lyrans dal
Hallontorpet, halloncafé och torpträdgård

Karta