Sankt Johannes kyrka
från början av 1900-talet vid Triangeln i Malmö. En rymlig kyrka byggd i rött tegel, med tornet i norr,  invändigt fylld med rosor, därför kallad 'Rosornas kyrka'.

26 november 2011: Kommer upp ur Station Triangeln. Vid platsen är Sankt Johannes kyrka, byggd 1903-1906 i rött tegel. Kyrkan har nyligen renoverats. Tornet är på norra sidan, istället för den vanliga åt väster, det ska markera att det var en ny tid. Kan inte motstå att gå in i kyrkan, har tid till det. Tänder ljus i ljusbäraren. Sidorna bärs upp av pelare med uthuggna rosor. Väggarna pryds av målningar. Rosorna går igen på dopfunten i sandsten. Altartavlan från 1909 är gjord i ek, motivet är Jesus och "Låt barnen komma till mig". Konstnärens familj stod modell till några av figurerna. Ovanför altartavlan är stora färgade fönster. Predikstolen är av ek med berättelser ur Jesus liv. Orgeln är ny, men en del av orgelpiporna är äldre. Det är advent och krubban står framme.

Länk:
Sankt Johannes församling

Karta