Skånebilder - Sallerupsdammen - Fotoalbum
6 oktober 2019
Norra dammen

Trappa ner

Strandkanten

Stig runt

Fiskebrygga

Smal kant

Norra sidan

Mot öster

Letar

Södra sidan

Gräsyta

Från söder

Södra dammen

Västra sidan

Östra sidan

Från söder

Fiskare

Äpplen

Hagtorn

Norra igen

Östra sidan

Vid parkeringen

Vass

Från bryggan

Parkeringen