Pictures from Skåne - Sweden - Hällestadstenarna - Photo album
8 October 2021
Hällestad stone 1

Hällestad stone 1

Hällestad stone 1

Hällestad stone 1

Hällestad stone 2

Hällestad stone 2

Hällestad stone 2

Hällestad stone 2

Hällestad stone 2

Hällestad stone 3

Hällestad stone 3

Hällestad stone 3

Hällestad stone 3

Dansk fleskestej