Högasten
i en åkerholme vid vägen mella Södra Åsum och Övedskloster är ett gravfält med tre resta stenar.

14 februari 2020
Kör norrut från Sjöbo mot Hörby. Vid Södra Åsum, strax norr om Sjöbo, är en våg mot Övedskloster. Kör in på den. Strax efter är på södra om vägen en åker. Parkerar vid en åkerväg. Går i åkerkanten söderut till tre resta stenar som står på rad i en åkerholme. De är något mer än en meter höga. Det finns ingen skyltning som beskriver gravfältet. Det kan vara så att stenarna en gång har tagits bort, men återställts men då inte på deras ursprungliga plats. (läst i inventeringsbok 1 på fornsök:
Fornsök ). Molnen skingras och solen börjar skina över fältet. Fint. Går tillbaka i åkerkanten till bilen.

Karta
GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 55.65807, 13.684512