Skryllesjön
före detta stenbrott i Skrylle öster om Lund, med liten sjön, vidsträckt utsikt, betade sluttningar.  Skridskoåkning på vintern om sjön fryser.

29 januari 2012: Går från parkeringen vid Skryllegården på stigen, som idag är en isgata, till Skryllesjön. Jag har sällskap med barnfamiljer som ska åka pulka på slänten ner mot sjön. Sjö, knappast, mer än pöl, stor nog att åka skridsko på. Området har skapats efter det att stenbrytningen upphörde för ett antal år sedan. Från kanten har jag en vidsträckt utsikt över sjön och landskapet bortom den. På sommaren betas slänterna av får. Idag är det snötäckt, isen ligger på sjön. Jag följer den södra kanten för att runda sjön. På en avsats är en grillplats med fin vy över sjön.

Därnere håller ett större sällskap på med någon lek. Ett barn far ut på isen med en kälke. I öster är en gångrist. Strosar ner till klipporna vid sjön. Följer en klippkant vid sjön. Sätter mig med fika, varm choklad och croissant, ser på när det spelas hockey ute på isen. Ett rastbord finns vid sjökanten, det är upptaget av supportrar till hockeyspelarna. Synd att jag inte tog skridskona med mig.

En stenlagd bäckfåra slingrar sig ner från stupet i väster. Går upp för slänten vid stupet. Det är brant och risigt. Går på den smala avsatsen mellan stängsel och stup. Krånglar mig fram till gångristen i nordväst. Här står stora stenar uppställda, markerar stup. I norr är enefäladen på Måryds fälad.

Eftermiddagen lider mot sitt slut. Folket har lämnat. Det är bara jag och snögubben som är kvar. Jag lämnar den i sin ensamhet och kör hem.

Karta