Hällestads åsar
Borelundsåsen och Prästamöllan är rullstensåsar strax väster om Torna Hällestad. De är huvudsakligen bevuxna med bok (bl.a. vresbok), och erbjuder lätta promenadstigar.

21 februari 2016: Vresbokar
Parkerar vid rastplatsen utmed vägen mellan Dalby och Torna Hällestad. Går upp på åsen norr om vägen. Intill den branta stigningen är en vresbok. Vill man inte gå den branta stigen (Skåneleden) kan man runda åsen och gå en långsluttande stig. Utmed den, mot några hus, står några vresbokar.

Går på åsryggen på stig mot Torna Hällestad. En större vresbok står ovanför ett hus. På sluttningen flera vresbokar. Åsen slutar vid den före detta banvallen för järnvägen Dalby - Bjärsjölagård. Följer den till byn. På en kulle stora bokar.

Söker upp kyrkan och studerar runstenarna som är inmurade i kyrkväggen. Mittemot kyrkan på torget är ett cafe och butik. Stängt idag, söndag. Går tillbaka till åsen. Följer stigen nedanför åsens norra sluttning. Vresbokar sträcker sig över stigen. Kommer åter till landsvägen och parkeringen.

Från parkeringen går en stig upp på åsen söder om vägen. Flera små vresbokar på sluttningen mot vägen. Följer åsryggen. Viker söderut. Går ner på en stig på sydsidan. Går den tillbaka. En cyklist far förbi. Passera ett bestånd med vackra vresbokar.

Torna Hällestads kyrka

4 november 2012:
Borelundsåsen.
Vid vägen mellan Dalby och Torna Hällestad, strax innan Torna Hällestad, är en parkering. På andra sidan vägen höjer sig en rullstensås, Borelundsåsen, bildad under den senaste istiden.  Går uppför den tjugo meter höga branten. Skåneleden följer här åskrönet.  Så här års är åsen vackert inbäddad i höstfärger. Jag är inbäddad i höstglöd. Sluttningarna är täckta med nyfallna löv. Åsen följer först vägen, eller så är det tvärtom, sedan kröker den bort. Mellan grenarna kan jag nätt och jämt se ut över nejden. Det är bra väder, trots det är det ett fåtal som sökt sig hit. Det är nog mest lokalbefolkningen som går här. Åsen är inte så lång, snart står jag nere vid Kaninlandet.

Kaninlandet.
En slätt som liknar en sandstäpp. Här finns ett stort antal insektsarter, en del ovanliga. Här fanns förr en station på järnvägen Dalby - Bjärsjölagård, persontrafiken lades ner 1955. Det finns en minnestavla på platsen för stationshuset. Torna Hällestad var länge en populär utflykt. På en bild ser man att åsen gick bakom stationshuset, om jag förstår rätt blev åsen ett grustag, som la grunden till Kaninlandet av idag. Idag försöker man bevara sandstäppen och förhindra att den växer igen. Banvallen är idag cykel- och gångväg. Jag följer den österut.

Prästamöllan.
Jag går cykelvägen mot Dalby. I söder med Borelundsåsen, i norr är Prästamöllan som är mitt nästa mål. Det står en skylt "Lapp-porten". Åsen är delad, man har vad jag vet använt åsen som grustag. Med lite fantasi kan man likna åsen med Lapporten uppe vid Abisko. Kanske det kommer därifrån. Jag går in genom en vinkelgenomgång till betesmarken runt åsen. Går upp på åsen under trädens grenar som sträcker sig ut över åssluttningen mot ljuset. Följer åsryggen mot Torna Hällestad. Det är en skön promenad bland höstfärger. En bok visar sina vresiga grenar. Passerar en vinkelgenomgång. Solen skymtar fram och berättar att den är på nedgång. Nedanför åsen är ett hus. Jag närmar mig åsens slut, det blir mer otillgängligt, och jag står snart på grusvägen från Torna Hällestad mot Trollskogen. Jag går tillbaka till bilen på nordsidan av Borelundsåsen, vid några hus går jag upp på åsen för den sista biten.

Skåneleden: Skryllerundan

Karta