Med T4 i Wien
Efter andra världskrigets slut genomfördes hjälpaktioner för att lindra nöden efter kriget. Våren 1946 genomfördes transporter av förnödenheter från trängregementet T4 i Hässleholm till svenska barnbespisningar i Wien.

Under andra världskrigets slutskede genomfördes den omtalade räddningsaktionen med de vita bussarma. Efter krigets slut genomfördes andra hjälpaktioner för att lindra nöden efter krigets fasor. I april 1946 genomfördes en transport av förnödenheter från trängregementet T4 i Hässleholm till den svenska barnbespisningen i Wien i vilken min far, som då var furir, deltog i. Utdelningen av mat skedde i Rädda barnens regi. Min far avled för många år sedan, och på den tiden var jag inte så intresserad av att fråga honom. Det är för sent att fråga nu. Jag hittade senare i ett fotoalbum text och bilder från resan. Texten är skriven av transportens chef och publicerad i någon tidning, vilken vet jag inte men kan ha varit "Snapphanen".

Rubrikerna till bilderna är tagna från min fars album.

Alla bilder är privata och får ej användas utan speciellt tillstånd.