Skånebilder - Ignaberga kalkbrott - Fotoalbum
19 augusti 2017
Parkerad

Klänger

Letar

Mellan dammarna

Västra dammen

Otydlig väg

Vallen

Belemnit

Letar

Genom skog

På udden

Västerut

Sydväst

Norrut

Halvöppen mark

Västra kanten

Västra delen

Letar

Tillbakavy

Aktivt brott

Går på vallen

Utsikt