Skånebilder - Bröt-Anunds grav - Fotoalbum
23 mars 2022
Vägvisare

Parkerar

Från vägen

Bröt-Anunds grav

Södra sidan

Norra sidan

Stenkistan

Från väster

Västra sidan

Påskliljor

Mot gården intill

Inne i den

Bordet

Väghål

Kistliknande

Från öster

Dös i gården

Sidan

Stenkistan

Scilla

Kantsten