Skånebilder - Snogerödsdammen - Fotoalbum
3 juni 2012
Infarten

Parekering

Banvallen

Grusgång

Plattformen

Bäcken

Dammen

Ringsjön

Tomt

Ängen

Spanar

Bordet

Skräp

Stranden

Fikabord

Kohage

Hemåt