Skånebilder - Munkarps kyrkoruin - Fotoalbum
2 februari 2020
Parkerar

Buskage

Gravstenar 1

Grind norr

Kyrkogrunden

Grind väster

Gravsten 2

Järnkors 1

Gravsten 3

Järnkors 2

Gravsten 4

Sydväst

Medeltida 1

Medeltida 2

Söderifrån

Gravsten 5

Insida 1

Insida 2

Kor

Insida 3

Österifrån

Stensöta

Snödroppar

Vapenhus

Ingång

Mot nordväst

Vägen upp

Ekorre

Fastlagsbulle

Billinge bageri