Skånebilder - Hallaröds kyrka - Fotoalbum
7 juli 2013
Parkering

Vapenhuset

Nordväggen

Nattvardsscen

Långskeppet

Takmålningarna

Ljusbärare

Kortaket

Skapelsen

Utdrivningen

Detalj

Triumfkrucifix

Altaret

Altarskåp

Från koret

Maria med barnet

Dopfunt

Dopfunten

Predikstol

Timglas

Predikstolsaltare

Gravsten

Hallaröds kyrka