Skånebilder - Kullaberg - sydväst

12/4 2009: Vandring mellan Mölle och Kullens fyr via Ransvik.

Med tåg till Helsingborg där GS ansluter. Sedan buss till Mölle. Framme elva. Bortom hamnen sträcker Kullen på sig. Går på vägen utmed kusten, letar efter Karl XIIs skansar, men hittar dem inte. Går ut på strandkanten, men det är stenigt och oländigt, återvänder till vägen som slutar vid Solvikens badplats. Det är en småstenig badplats. Härifrån går en stig till Ransvik. Det är en populär vandring, det är fler än vi som är på väg. Stigen är bitvis stenig, lite upp och ner, ibland hjälper trappor och räcken till. Det reser sig brant mot land. Kusten är stenig och klippig. Små knotiga ännu kala ekar täcker sluttningen, de ser vindpinade ut. Vi är vid Ransvik tolv, där tar vi lunch på Ellens café: paj med gubbröra. Smakar bra. Här var det skandal med gemensamt bad för män och kvinnor, men det var vid sekelskiftet 1900. Det finns bilder från tiden inne i cafeet. Vi fortsätter på det röda spåret till fyren. Stigen går genom skog, utmed en golfbana, längs den klippiga kusten, lite upp och ner, över hedar som betas av Highland cattle, genom en lövskog i en sänka. Fyren dyker upp framför oss. Plötsligt är vi på ett gult spår, hur? Det slutar vid parkeringen nedanför fyren. Vid fyren bygger man upp husen efter en brand för något år sedan. Här finns kiosk och naturum. Sätter oss vid ett bord och äter mjukglass, som vi köpt i kiosken. Återvänder sedan verkligen på det röda spåret. På en lodrät klippvägg klänger folk. På tillbakavägen får vi kusten med Mölle i blickfånget.

I Mölle hittar vi Karl XIIs skansar, en försvarsanläggning byggd 1715-16. Vad som syns är några gräsbevuxna jordvallar. Vi var nog och rotade på stranden på utvägen. Tittar in på konst, det är ju konstrunda, i den gamla järnvägsstationen i väntan på bussen 17.03.

Kusten