Skånebilder - Møns klint - Fotoalbum
9 augusti 2016
Stege

Kyrkan

Interiör

Gränder

Geocenter

Lunch

Spång

Utsikt

Trappan ner

Norrut

Nere

Uppätet

Söderut 1

Söderut 2

Söderut 3

Vatten

Vy norrut

Flinta

Krafsar

Stup

Vackert

Söderut 4

Vy norrut

Smalt

På väg upp

I norr

Fossiler

Video

Belemnitvägg

Geocenter