Slingra dig
arkitektritat fågeltorn vid Almaåns inlopp vid Mölleröd i norra delen av Finjasjön.

5/7 2009: Kör grusvägen från Finja till Mölleröds kungsgård, vidare på grusvägen utmed Alma ån till skjutbanan där jag parkerar. Går dit 'Fågeltorn 700 m' pekar på en smal väg. Efter 100 meter är en parkering. Här har man byggt ett dämme för att hålla vattennivån i sjön. En bäck är anlagd förbi dämmet för fiskarna skull. En gammal bro ligger över ån, duger nog idag bara att gå på, förr höll den troligen för stridsvagnar. Detta var P2s övningsområde. En grusgång går utmed ån mot sjön. En träramp stiger och slingrar sig svagt bort mot sjön. I början av rampen är en tarm med grillplats. Fråm tarmen kan man se ut mot sjön och ån. I slutet av rampen är informationsskyltar om vad man kan se och platsens historia. En av Skånes äldsta stenåldersboplatsen finns en bit bort. För några år sedan röjdes sjökanten, strandängarna betas nu av kor. En skrattmåskoloni skränar. I sjön simmar svan och sothöns. I övrigt tomt. Sätter mig med min lunch på bänken längst ut. Bänken markerar vattenståndet vid översvämningen 2002. Intill rampen växer videsnår, jag går mellan rampen och snåren ut till vattnet. Mörka moln. Regnstänk. Det mullrar hotfullt ovanför mig. Går tillbaka till bilen. Regnet faller. Kör till släkten i Hässleholm och dricker kaffe, till det glass med hallon. Regnar hela tiden. Kör hem i regn. Det var en lång regnskur.

Karta

Bron