<-Föregående |

Vombs fure 2007-10-28: Vombs fure genomkorsas av små skogsvägar. Vid en av dem växer ståtliga ekar. Flera av vägarna är avstängda för biltrafik.