Skånebilder - Vombs fure - Fotoalbum
9 februari 2014
Häljasjön

Skogen

Innan dammen

Mot masten

Gröne damm

Gröne damm

Al

Vass

Fågelholk

Dammen

Tvådelad

Mossa

Inlopp

Is

Sol

Lunchplats

Sandås

Väg

Stammar

Vombsjön

Lyser upp

Grusväg