Skånebilder - Vombs fure - Fotoalbum
21 december 2014
Parkering

Skogsmark

Sandåsen

Stigen

Trädstam

Genom skog

Bred stig

På åsen

Från åsen

Korsning

Genom skog

Mot åsen

Korsar väg

Mindre stig

Åsrygg

På åsen

Väg

Skog

Ekrad

Virke

Evighetsträd