Skånebilder - Vombs fure - Fotoalbum
30 november 2019
Morgonfrost

Häljsasjön

Parkering

Lilla vägen

Damm

Viltspår

Höstgräs

Vägen

Svanfamilj

Kaveldun

Spegling

Mellan dammar

Gräsplan

I skog

Tall

Lada

Romeleåsen

Svamp

Norrut

Mossa

Ensamt träd

Krans