Skånebilder - Vombs fure - Fotoalbum
30 november 2019
Morgonfrost

Häljsasjön

Parkering

Lilla vägen

Damm

Viltspår

Höstgräs

Vägen

Svanfamilj

Kaveldun

Spegling

Mellan dammar

Gräsplan

I skog

Tall

Lada

Romeleåsen

Svamp

Norrut

Mossa

Ensamt träd

Krans

21 december 2014
Parkering

Skogsmark

Sandåsen

Stigen

Trädstam

Genom skog

Bred stig

På åsen

Från åsen

Korsning

Genom skog

Mot åsen

Korsar väg

Mindre stig

Åsrygg

På åsen

Väg

Skog

Ekrad

Virke

Evighetsträd

11 oktober 2015
Parkering

Svamp

Gult

Gran

Gräs

Öppning

Björkar

Sanddyn

Bajs

Gammalt träd

Inristning

Stam

9 februari 2014
Häljasjön

Skogen

Innan dammen

Mot masten

Gröne damm

Gröne damm

Al

Vass

Fågelholk

Dammen

Tvådelad

Mossa

Inlopp

Is

Sol

Lunchplats

Sandås

Väg

Stammar

Vombsjön

Lyser upp

Grusväg

12 oktober 2008
Fågelskådning

Skogsväg

Sydost

Höstfärger

Jag skräms

Vassrugg

Utsikt

Stig

Skogsväg

Parkering

28 oktober 2007
Sandåsen

Sanddyner

Skogsväg