Skånebilder - Landskapsparken Övedskloster - Fotoalbum
13 november 2010
Barkstugan

Bäcken

Gångrist

Kungastigen

Gångrister

Evighetsträd

Stigval

Höger uppför

Tät skog

Mot Schweizerhuset

Schweizerhuset

Sydsidan

Inskription

Utsikten

Kaffepaus

Vombsjön

Landsvägen

Filosofiska gången

Ristningar

Död trädstam

Skog

Evighetsträd

Parkeringen