<-Föregående |

2012-05-18: Sjön är uppdämd. I västra änden är en dammlucka.