<-Föregående | Nästa->

Borstbäcken 2012-05-01: Jag går upp på banvallen, följer den österut och viker sedan av in i skogen.