<-Föregående | Nästa->

Borstbäcken 2012-05-01: Kämpar mig uppför banvallen, och ner på andra sidan. Här ser man den fina stenbron bäst.