<-Föregående | Nästa->

Borstbäcken 2010-10-03: Kommer ut på banvallen efter järnvägen Harlösa - Bjärsjölagård.