<-Föregående | Nästa->

Borstbäcken 2010-10-03: Tar istället en gräsbevuxen avstängd skogsväg..