<-Föregående | Nästa->

2009-11-01: Jag går nerför slänten, och kommer ner till en alsumpskog.