<-Föregående |

Äskebäskan 2009-11-01: På vägen hem stannar jag till vid allén till Övedskloster. Marken är gul av fallna löv.