Skånebilder - Svenstorp

26/12 2009: Tar tåget till Örtofta mellan Lund och Eslöv. Örtofta är mest känt för Sveriges enda kvarvarande sockerbruk. Så här års är det en ständig ström av bettransporter till bruket. Vid nordliga vindar drivs den sötaktiga doften från processen in över Lund. En stackars tomte har fastnat på en fasad, han ser inte ut att vara vid liv längre. Jag går över Kävlingeån på en smal bro. Efter bron tar jag av till vänster på en lerig grusväg utmed ån. Vid åkanten är en eldstad, änder flyr när jag dyker upp. 'Varning. Sank mark' står det på en skylt. Jag är framme vid brukets slamdammar. Det ser sankt ut. Längre bort är dammar med öppet vatten. Här lär finnas en hel del fågel. Idag är det stendött.

Går tillbaka till grusvägen som går till Svenstorps slott. Gör en avstickare in i buskagen till en damm. Ankorna skrattar ut mig. Går grusvägen till Svenstorp. Vägen går utmed en bäck. En liten bro är sandad med fröer. Slottet spelade en viss roll vid Slaget vid Lund 1676. Den danske kungen sov på slottet innan slaget, den segrande svenske efter slaget. En oläslig skylt berättar om slaget. En läslig skylt berättar om slottet. En tredje om Linné som besökte slottet på sin Skånska resa. Även om snön som kom innan jul i stort sett smält bort så är 'vallgraven' fortfarande frusen. En grusväg leder söderut till Skälshög.

En lång pilevall löper genom landskapet. Ute i åkern ligger en bronsåldersgravhög. Här hade den danska hären sitt läger innan slaget. Norrut sträcker sig Kävlingeåns breda dalgång. Röken från sockerbruket lyser vit. Min väg går till Odarslövs kyrka, stängd p.g.a. rasrisk. Dåligt underhållen och avkristnad ligger den och blickar sorgsen ut över slätten. Hade man haft väldigt mycket pengar kunde man köpt den, renoverat, och drivit galleri, vandrarhem, konferenslokal, café, restaurang. Med den framtida European Spallation Source (ESS) in på knuten skulle det kanske ha fungerat?

Går vägen förbi Västra Odarslöv under motorvägen till ESSland. Här ska byggas en lång proton accelerator, protonen träffar ett strålmål, där neutroner frigörs som sedan används i olika experiment. Det enda klagomål jag har är att den byggs på fin åkermark. Idag snurrar vindkraftverk här. En äldre mölla ligger vid ett hus. Kan det vara Korsbäckamöllan från 1600-talet? Den ska ligga vid Odarslöv och är en av Skånes äldsta. Den ser ut att vara bortom allt hopp, och kunna rasa samman vid nästa storm. Tar av på vägen in till Ladugårdsmarken. Här ska synkrotonljusanläggningen Max IV byggas. I höstas var arkeologerna här och grävde. De hittade en stenåldersboplats. Jag var  där och tittade, i jordmassorna låg mängder av flinta. Skånes landskapssten. Jag tog en med mig hem. Vill man ha en fin vy över ESSland och andra av Lunds omgivningar i norr går man upp på Klosterängshöjden, en schaktmassedeponi som ska bilda ett strövområde.

Länk:
Svenstorps slott

Karta

Svenstorp