Kejsarstigen
2.6 km lång preparerad promenadstig i Torups rekreationsområde, röd markering, som går i vacker skogsmiljö.

16 oktober 2011: Kör tidigt till Torups friluftsområde, även kallat Bokskogen, öster om Malmö. Parkerar vid friluftsgården, redan nästan fullt. Det är en vacker dag och senare på dagen kommer det säkert att vara svårt att hitta parkeringsplats. Ska gå en lätt promenad på Kejsarstigen, 2.6 km. Går över vägen in på en stig mellan vägen och ett vilthägn. Stigen viker av från vägen mellan fält och hägnet. Kommer in i skogen. En stolpe visar att här går Kesjarstigen, där är också en symbol för hund, och under står det mattestigen. Hm, varför inte hussestigen? Går Kejsarstigen medurs. Det är en fin skön stig genom skön lövskog. Möter flera som är tidigt ute och promenerar. Längs slingan är några parkeringar. Stigen slingrar sig genom skogen. I en backe har friluftsfrämjandet familjeutflykt. På en trädstam har någon ritat ett fint troll. Beundrar en björkdunge. Här och där är skyltar som lär ut matematik i naturen. I skogen är en koja med geometriska matteuppgifter. Aha! Nu äntligen fattar jag matteslingan, den har inte med hundar att göra utan matematik.

Ett sällskap ropar på sin hund. Den vill inte in till stan igen, det är roligare här ute i skogen. Den är någonstans inne i slyet. "Där är den" pekar jag. Jag väntar inte för att se om hunden lyder. I en solig glänta intar jag min lunch. Intill är ett vindskydd där en barnfamilj grillar. Solen lyser på bokbladen. Stigarna fylls med flanörer. Inne i skogen ligger Tyska mossen, varför det namnet? Slår mig in, det är snårigt just här. Återvänder till stigen. Barn och hundar leker på en fallen trädstam. Mellan löven skymtar öppet vatten i Tyska mossen. Går dit. De höstfärgade träden speglar sig i vattenytan. Åter till stigen. I norr syns Torups slott. Går vidare på stig förbi ett kärr, når slutet på rundan och jag är tillbaka vid stolpen.

Går bort till ingången till slottsträdgården. Strosar runt på slottsrundan. Slottet är privat, men parken är öppen för alla. Går mot parkeringen. Oj vad fullt, lite kaos på vägen. Min bil är nästan instängd på parkeringen. Får backa hela vägen ut.

Karta - frilfutsgården