<-Föregående | Nästa->

2010-10-02: Fortsätter på stigen medurs runt sjön.