<-Föregående | Nästa->

Hofterupsdösen 2013-02-03: Dösen ligger tydligt synlig omgiven av åkermark.