<-Föregående | Nästa->

Hofterupsdösen 2013-02-03: Mot vägen är en gräsyta där det nog går att parkera, infarten spärras av en träbom.