<-Föregående | Nästa->

Hofterupsdösen 2013-02-03: Takblocket ser dessutom ut att vila löst på dösens sidostenar, det är nog en synvilla.