<-Föregående | Nästa->

Hofterupsdösen 2013-02-03: Takblocket måste enligt ögonmåttet vara cirka två kukikmeter sten.