<-Föregående | Nästa->

Flackarps ödekyrkogård 2009-01-01: I det östra hörnet ska det finnas en sten med skålgropar, med lite fantasi tror jag att jag kan se dem.