<-Föregående | Nästa->

Flackarps ödekyrkogård 2009-01-01: En minnessten berättar att här låg under 700 år en kyrka som revs 1865, och att många generation vilar i den vigda jorden.