<-Föregående | Nästa->

Flackarps ödekyrkogård 2009-01-01: Kyrkogården ligger vid en gård, i övrigt är den omgiven av åkermark. På kyrkogården finns en klockstapel.