Skånebilder - Falsterbohus - Fotoalbum
22 december 2013
Vägen förbi

Falsterbohus

Falsterbohus

Över vallgraven

Över muren

Minnesplatta

Muren

Inne i

Stenrad

Vallgrav

Söderifrån

Norrifrån

Utbuktning

Murhörn

Tittar ner

Murdetalj

Går ner

Stranden

Badhytter

Sandstrand

Café Kust