<-Föregående |

Stjärneholms borgruin 2008-06-06: Innanför vallgraven är det frodigt.