<-Föregående | Nästa->

2011-09-09: Strax nedströms av huset är en knappt synlig stig ner genom grönskan till kanten av ån och fallet invid huset.