Skånebilder - Snuvestuan - Fotoalbum
29 april 2012
Parkering

Vindskydd

Rött spår

Skåneleden

Rasbranter

Bokskog

Kärr

Stigen

Trappan

Hög klippa

Grillplats

Klippan

Snuvestuan

Skorsten

Uppe

Brant ner

Lunch