Skånebilder - Snuvestuan - Fotoalbum
23 juni 2018
Stigen ner

Snuvestuan

Grottan

Från grottan

Ovanifrån

Skorstenen

Skorstenen

På skorstenen

Från skorstenen

Branta klippan

På branta klippan

Från branta klippan